EkoFresh.eu

Śledź nas na Facebooku

Produkt ekologiczny to taki artykuł, którego negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane. Żywność ekologiczna pochodzi z gospodarstw ekologicznych i wytwarzana jest bez udziału nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin oraz antybiotyków. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że produkcja ekożywności jest nieuciążliwa dla środowiska naturalnego. Aby ułatwić wybór produktów ekologicznych, stworzono specjalne oznaczenia ekologiczne.